โรคพิษสุนัขบ้าไม่มียารักษา ป้องกันได้ด้วย 5 ย.;อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง

เตือนระวังโรคพิษสุนัขบ้า ปีนี้พุ่ง กระทรวงสาธารณสุข  เตือนประชาชนภาคกลาง และภาคใต้ระวังโรคพิษสุนัขบ้า  ปีนี้มียอดผู้เสียชีวิตแล้ว  6  ราย  ขณะที่ปีที่ผ่านมาตลอดทั้งปีมีผู้เสียชีวิตเพียง 4 ราย จากที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า  ภายในปี  พ.ศ. 2563  (ค.ศ. 2020)   ตามข้อตกลงร่วมกันในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน สำหรับประเทศไทย  ได้มีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  และกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า  โดยเน้นการดูแลรักษาผู้ที่สงสัยได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทุกราย  ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว ในเดือนกันยายนนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการประชุมโรคพิษสุนัขบ้านานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4tH Rabies in Asia Conference : RIACON 2013) ณ โรงแรมชาเทรียม โฮเต็ล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2556 เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งนวตกรรม ความสำเร็จในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การกำจัดโรคให้หมดไปจากพื้นที่ (Road to Rabies Free) ในภูมิภาคเอเชียตามเป้าหมายให้ได้
โรคพิษสุนัขบ้า ในปี พ.ศ. 2556  นี้  ตั้งแต่ 1 มกราคม -5 กันยายน  พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว  6 ราย  ในอำเภอบ้านสร้าง   จังหวัดปราจีนบุรี  2  ราย  อำเภอขุขันธ์  จ.ศรีษะเกษ  อำเภอแก่งคอย  จ.สระบุรี  อ.ตาพะยา  จ.สระแก้ว  อำเภอสะเดา  จ.สงขลา แห่งละ 1 ราย  ซึ่งชี้ให้เห็นว่าภาคกลางและภาคใต้  สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าน่าเป็นห่วง  ต้องเร่งรัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว และต้องขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่  ช่วยสอดส่องดูแลสุนัข  แมว เนื่องจากระยะหลังพบว่าสัตว์เลี้ยงเป็นสาเหตุของโรคพิษสุนัขบ้าในคนมากกว่าสุนัขจรจัด  หากประชาชนถูกสุนัขกัดให้รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ ใส่ยาใส่แผลสด และรีบไปพบแพทย์  รวมทั้งเฝ้าระวังสุนัข  แมว  ที่มากัดเป็นเวลา  10 วัน  หากสัตว์ตายระหว่างดูอาการ  ให้แจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อตัดหัวสุนัขส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า  และทำการป้องกัน  ควบคุมโรคในชุมชน

5 ย. ช่วยป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ดังนี้

1. อย่าแหย่  อย่าแหย่ให้สุนัขโมโห

2. อย่าเหยียบ  อย่าเหยียบสุนัข (หาง  ตัว  ขา)

3. อย่าแยก  อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า

4. อย่าหยิบ  อย่าหยิบชามอาหารขณะสุนัขกำลังกินแ

5. อย่ายุ่ง อย่ายุ่งกับสุนัขนอกบ้านที่ไม่ทราบประวัติ 

โรคพิษสุนัขบ้านี้เป็นแล้วตายทุกรายไม่มียารักษา สามารถป้องกันได้ด้วยการนำสุนัขทุกตัวไปรับการฉีดวัคซีนและในวันที่  21 กันยายน  2556  จะมีการจัดรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เนื่องในโอกาสวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ณ  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  งามวงศ์วาน  นนทบุรี  หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ 1422  หรือ  ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค  02-590  3333

สำหรับใครที่มีสุนัขและแมวก็สามารถนำไปฉีดว้คซีนนี้ได้ เพราะโรคพิษสุนัขบ้านี้เป็นแล้ไม่มียารักษา

ขอบคุณ กระทรวงสาธารณสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *