คุณผู้ชายรู้กันหรือยัง มะเร็งต่อมลูกหมาก สาเหตุ+อาการ+รักษา เอามาแชร์จ้า

มะเร็งต่อมลูกหมาก อีกโรคร้ายสำหรับผู้ชาย การที่เรารู้อาการหรือสาเหตุเริ่มต้นนั้นจะช่วยให้สามารถรักษาได้ทัน โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคมะเร็งที่เกิดกับเพศชายแต่ผู้ชายน้อยคนนักที่จะรู้จักอาการเริ่มต้นของโรคนี้ดี

มะเร็งต่อมลูกหมาก เกิดขึ้นจากเซลล์ในต่อมลูกหมากโตผิดปกติขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นก้อนมะเร็ง และลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง เช่น ท่อปัสสาวะและ ยังกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลือง และกระจายไปบริเวณกระดูกตามส่วนต่างๆของร่างกาย การลุกลามจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอย่าง เช่น ภาวะ การอุดกั้นทางเดินปัสสาวะไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้ ซึ่งจะทำให้เกิดไตวายได้ ถ้ามะเร็งต่อมลูกหมากกระจายไปทั่วร่างกายในระยะสุดท้าย ก็จะทำให้เสียชีวิตได้

มะเร็งต่อมลูกหมาก ; กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ชายที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ยิ่งอายุมากก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่าถ้าบุคคลในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าบุคคลทั่วไปมากขึ้นรวมถึงชายที่นิยมรับประทาน อาหารที่มีไขมันสูง ก็จะจัดในกลุ่มผู้มีอาการเสี่ยง

takree-Prostate-Cancer

สรุปแล้วสาเหตุหลักๆของโอกาสที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากคือ

1. อายุมากโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้น

2. พันธุกรรม

3. ชอบทานอาหารที่มีไขมันสูงก็เสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก

 

อาการโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

1. ปัสสาวะอุดตัน เนื่องจากค่อยๆเพิ่มขึ้นของเนื้องอกทำให้บีบท่อปัสสาวะ เป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีอาการปัสสาวะอุดตัน บ่อยๆขึ้นทำให้ปัสสาวะติดขัด ปัสสาวะถี่และมีอาการปวดขณะปัสสาวะ อาการจะค่อยๆหนักขึ้น สำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายไม่สามารถขับปัสสาวะหรือมีปัสสาวะกักไว้ในร่างกายต่อมลูกหมาก

2. เนื้อเยื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง โรคมะเร็งต่อมลูกหมากในปัจจุบันเมื่อกัดเซาะทำลายอวัยวะเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆ ทำให้เกิดการแทรกซึมไปบางบริเวณ ยกตัวอย่างเช่น มะเร็งลุกลามยังเส้นประสาทและกระดูกเชิงกราน ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีอาการช่วงท้องเล็กลง มีอาการปวดและผิดปกติ ผู้ป่วยบางคนมีอาการปวดบริเวณถุงอัณฑะและเอว มะเร็งลามไปที่กระเพาะปัสสาวะและต่อมน้ำเชื้อทำให้มีอาการปัสสาวะปนเลือด เลือดสด(น้ำใสๆปนเลือด)มะเร็งลุกลามยังท่อลำเลียงปัสสาวะทำให้น้ำขังที่บริเวณไต ลุกลามยังท่อปัสสาวะทำให้เกิดอาการปัสสาวะกักในร่างกายและควบคุมปัสสาวะไม่ได้

3. การแพร่กระจายของมะเร็ง พบโรคมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่แพร่กระจายยังกระดูก ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากกระดูกเสื่อมต้องทนต่ออาการเจ็บปวด และอาการหนักเป็นอันตรายมากเนื่องจากกระดูกหัก ในขณะที่กระดูกเสื่อมหักนั้นภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำและโลหิตจางด้วย มะเร็งเจริญเติบโตแพร่กระจายยังหลอดเลือดและต่อมน้ำเหลือง สามารถทำให้เลือดออกและการไหลเวียนต่อมน้ำเหลืองติดขัด ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมักพบอาการแขนขาทั้งสี่บวมน้ำ มะเร็งลามไปที่ปอดส่งผลทำให้มีอาการเจ็บหน้าอก ปอดติดเชื้อ หายใจติดขัด ไอปนเลือดเป็นต้น หากมะเร็งแพร่กระจายไปยังตับทำให้ตับนั้นผิดปกติ มีอาการดีซ่าน เป็นต้น มะเร็งลามไปยังหน้าอกนั้น ทำให้มีอาการปวดหัว มึนหัว อาเจียน ความจำไม่ดี ระยะสุดท้ายของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากมักพบอาการ หน้าอกบวมน้ำ ท้องบวมน้ำ อาการบวมทั้งร่างกายเป็นต้น

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวเตือนว่า หากมีอาการคลายกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก อันดับแรกควรเข้ารับการตรวจโดยโรงพยาบาลเฉพาะทาง

เมื่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วมีวิธีการรักษาแบบใดบ้าง

doctor discussing with patientวิธีการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากแบบดังเดิม

1.การรักษาด้วยการผ่าตัด การผ่าตัดป็นการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่สำคัญที่สุด โดยผ่านการเปิดตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยทั่วไปจะตัดต่อมลูกหมากเป็นบางส่วนหรือตัดต่อมลูกหมากทั้งหมด เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งต่อมลูกหมาก

2. รังสีรักษา  หลักสำคัญในการรักษาโดยรังสี คือ ฉายแสงอวัยวะภายนอกร่างกาย ;ฉายแสงเนื้อเยื่อภายใน วิธีนี้มักจะเกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากการผ่าตัดมะเร็งที่รุนแรงหรือการผ่าตัดกระดูกเชิงกราน;การฉายแสงทั้งร่างกาย ช่วยลดระดับการแพร่กระจายไปยังกระดูก ในส่วนที่มีอาการเจ็บปวดและลดอาการกำเริบของโรค

3. เคมีรักษา  การรักษาด้วยยาเคมี เป็นวิธีการรักษาโรคมมะเร็งต่อมลูกหมากทั้งร่างกาย สามารถยั้บยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งและการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ

4. การรักษาด้วยยาแพทย์แผนจีนโบราณ การรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยยาแพทย์แผนจีนโบราณ มีประสิทธิภาพสามารถทำลายและยั้บยั้งเซลล์มะเร็ง ลดอาการป่วยของโรค นอกจากนี้ยังสามารถปรับสภาพร่างกายของผู้ป่วย ปรับสภาพอาการป่วยให้ดีขึ้น เพิ่มภูมิคุ้มกัน รวมถึงปรับสภาพทั้งร่างกายให้แข็งแรงขึ้น

การรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยการเพาะเลือด

วิธีการรักษาด้วยการเพาะเลือด คือ เป็นเทคโนโลยีในการสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง จุดหลักคือร่างกายของผู้ป่วยต่อสู้กับเซลล์มะเร็งเฉพาะ ——DC、CIKเซลล์โมโนไซท์มีประสิทธิภาพจากการแบ่งเลือดออกภายนอกร่างกาย ผ่านห้องปฏิบัติการพิเศษในการกระตุ้นและเพาะเพิ่มเซลล์ หลังจากนั้นฉีดกลับเข้าในร่างกายของผู้ป่วย จุดหลักคือเป็นระบบทำลายเซลล์มะเร็ง ป้องกันการแพร่กระจาย สามารถมีผลดีกับการผ่าตัด รังสีรักษา เคมีรักษา ซึ่งเป็นวิธีการรักษาแบบดังเดิมสามวิธีที่ยังไม่สมบูรณ์ ง่ายต่อการแพร่กระจาย มีผลกระทบมาก

ข้อดีของการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการเพาะเลือด

1.มีผลดีคือสามารถเว้นการผ่าตัด เซลล์มะเร็งที่เหลือหลังจากเคมีบำบัดและแผลขนาดเล็ก

2.สามารถเพิ่มความไวต่อการฉายรังสี ลดผลข้างเคียงจากรังสีรักษา เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาด้วยเคมีรักษา

3.สามารถควบคุมระบบภูมิคุ้มกันและซ่อมแซมเซลล์ของร่างกาย ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

4.สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่พลาดโอกาสผ่าตัดหรือเซลล์มะเร็งกำเริบและแพร่กระจายนั้นช่วยลดอาการป่วยได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถประสบผลสำเร็จในการรักษาก้อนเนื้อเล็กลงหรือเป็นผลดีในการรักษาระยะยาวหากยังมีก้อนมะเร็งอยู่

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวแนะนำ การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากไม่สามารถเน้นการรักษาเฉพาะที่หรือวิธีการรักษาเพียงอย่างเดียว แต่ควรยึดอาการของผู้ป่วยเป็นหลัก เช่นการผ่าตัด รังสีรักษา เคมีรักษา การแพทย์แผนจีนโบราณ การรักษาขนาดเล็ก เป็นต้น มีการประยุกต์ร่วมหลากหลายเฉพาะทางในการรักษา จึงจะสามารถทำให้การรักษานั้นประสบผลสำเร็จ

เป็นไงบ้างคะหวังว่าบทความนี้คงมีประโยชน์มากทีเดียวสำหรับคุณผู้ชาย ยังไงแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคทุกชนิดค่ะ

ขอบคุณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ,asiancancer.com ภาพจาก asiancancer.com, healthydoseoftruth.com, hypnoglow.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *