Tag Archives: กรดด่าง

กรด-ด่าง กับสุขภาพ

อันตรายหากกินอาหารไม่ระวังทำให้ร่างกายเสียสมดุลได้ ประเภทอาหารที่เรารับประทานเข้าไป จะมีทั้งค่าความเป็นกรด และ เป็นด่าง สำหรับอาหารประเภทด่างๆคือ ผัก ผลไม้ ถั่ว นม  ส่วนอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารประเภทแป้ง ไข่ ขนมหวาน กาแฟ ชา เป็นอาหารประเภทกรด ซึ่งคนส่วนใหญ่