Tag Archives: กระทรวงสาธารณสุข

เตือนสูบบารากู่ระวังติดโรค วัณโรค ตับอักเสบบี เพราะชอบใช้หลอดเดียวกันสูบหลายคน

กรมควบคุมโรค เตือนสูบบารากู่ระวังติดโรค นิโคตินสกัดนำเข้าจำหน่ายผิดกฎหมาย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนการสูบบารากู่อันตรายอาจจะได้รับควันจากการสูดดมเทียบเท่ากับบุหรี่ 100 มวน ทั้งอาจติดโรค เช่น วัณโรค  ตับอักเสบบี  หากใช้ท่อดูดร่วมกัน การนำสารสกัดนิโคตินมาจำหน่ายผิดกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันไม่อนุญาตการนำเข้าและการจำหน่ายนิโคตินสกัดในประเทศไทย

สธ.เร่งรัดระบบบริการตรวจเอดส์“รู้ผลในวันเดียว” หลังพบว่าที่ผ่านมากว่าร้อยละ 30 ไม่กลับมาฟังผลตรวจตามนัด

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย ย้ำความเชื่อมั่นในชุดตรวจเอชไอวี/เอดส์ ที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ ที่สำคัญสามารถทราบผลได้อย่างรวดเร็วภายในวันที่ไปรับบริการ หรือการให้บริการแบบ “Same Day Results” เพราะที่ผ่านมาพบว่ากว่าร้อยละ 30 ไม่ได้กลับมาฟังผลตรวจตามนัด ซึ่งเป็นการสูญเสียโอกาสการป้องกันและดูแลรักษาตนเองและคนในครอบครัว หากสงสัยสามารถปรึกษา เรื่อง เอชไอวี/เอดส์ผ่านทางสายด่วนปรึกษาเอดส์ 1663