Tag Archives: กระเป๋าถือแฟชั่น

“กระเป๋า”บอกใบ้ถึงบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของผู้หญิงได้

หนึ่งอุปกรณ์คู่กายที่ไม่ว่าชายหรือหญิงมักพกติดตัวไปไหนมาไหนตลอด ไม่มีใครปฏิเสธกระเป๋าใส่สัมภาระใบเก๋ๆได้  ซึ่งแต่ละคนล้วนมีรสนิยมเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปค่ะ  จะใบเล็กใบใหญ่ก็สุดแต่ความชอบของแต่ละคนอีกยังช่วยเสริมความมั่นใจอีกด้วย  วันนี้จึงนำเรื่องราวของกระเป๋ากับ