Tag Archives: กระเพาะปัสสาวะอักเสบในผู้หญิงเป็นอย่างไร

กระเพาะปัสสาวะอักเสบในผู้หญิงเป็นอย่างไร

คุณผู้หญิงควรอ่านเรื่องนี้มากๆสำหรับคนที่อั้นปัสสาวะนานๆ  กระเพาะปัสสาวะอักเสบในผู้หญิงเป็นอย่างไร  ผู้ที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ มักจะมีอาการปวดปัสสาวะบ่อยแบบกะปริดกะปรอย ปัสสาวะมีกลิ่นเหม็น สีขุ่น หรือมีเลือดปนด้วย ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นหลังอั้นปัสสาวะนาน