Tag Archives: กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบในผู้หญิงเป็นอย่างไร

คุณผู้หญิงควรอ่านเรื่องนี้มากๆสำหรับคนที่อั้นปัสสาวะนานๆ  กระเพาะปัสสาวะอักเสบในผู้หญิงเป็นอย่างไร  ผู้ที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ มักจะมีอาการปวดปัสสาวะบ่อยแบบกะปริดกะปรอย ปัสสาวะมีกลิ่นเหม็น สีขุ่น หรือมีเลือดปนด้วย ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นหลังอั้นปัสสาวะนาน

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ “เรื่องที่ผู้หญิงต้องรู้” เกือบทุกคนต้องเป็นสักครั้งในชวิต + สาเหตุ อาการ ป้องกันรักษา

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นโรคที่ผู้หญิงเป็นมากและโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย สำหรับคนไทยด้วยแล้วโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยตรงมักจะไม่กล้าที่จะปรึกษาใคร บางคนคิดว่าเป็นเรื่องน่าอายจนทำให้เป็นมากขึ้น กระเพาะปัสสาวะอักเสบก็เช่นเดียวกัน อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่นการติดเชื้อ