Tag Archives: การดูแลหัวใจ

5 วิธีป้องกันโรคหัวใจ อวัยวะที่บ่งบอกว่าคุณยังมีชีวิต

หัวใจเราเต้นประมาณ 100,000 ครั้งต่อวัน สูบฉีดเลือดอีกประมาณ 2,000 แกลลอน แบบนี้เราต้องมาดูแลรักษาหัวใจเราอย่างจริงจังเสียทีก่อนที่จะรู้ตัวว่าเราเป็นโรคหัวใจ เราจึงต้องรู้วิธีการดูแลป้องกันการเกิดโรคหัวใจจะดีกว่า ซึ่งจริงๆแล้วการดูแลรักษาหัวใจนั้นมันไม่ยากเลย