Tag Archives: การติดเชื้อหลังคลอด

หลังหมดประจำเดือน ปวดท้องน้อย ปวดหน่วงๆ เสี่ยงเป็น “มดลูกอักเสบ”

หลังหมดประจำเดือน คุณผู้หญิงเคยรู้สึกปวดท้องน้อย ปวดหน่วง ๆ ตลอดเวลาบ้างไหม หรือปัญหาที่มีแบบรายเดือนของผู้หญิง เช่น ปวดหน่วง ปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อย ปวดมดลูก เพราะถ้ากำลังเป็นอยู่ คุณอาจมีลาภอันไม่ประเสริฐจากการเป็น “มดลูกอักเสบ”  มดลูกอักเสบ คือ โรคที่ได้ยินชื่อบ่อย ๆ จนคุ้นหู มักเกิดขึ้นในผู้หญิงอายุระหว่าง 15-45 ปี เกิดจากการอักเสบติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน (Pelvic Inflammatory Desease) คือการอักเสบแบบเฉียบพลันในบริเวณมดลูก และอาจแพร่กระจายไปสู่บริเวณช่องท้องได้ โรคนี้อาจมีภาวะแทรกซ้อนได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเป็นการติดเชื้อในบริเวณใด