Tag Archives: การนับวันหน้า 7 หลัง 7

วิธีคุมกำเนิดสำหรับสาวยุคใหม่

การวางแผนครอบครัว ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้การดำเนินชีวิตครอบครัวเป็นไปอย่างรอบคอบ และทำให้ชีวิตไม่ติดขัด  แต่ถ้าหากเรายังไม่พร้อมก็ควรจะรู้จักป้องกันตัวเอง ซึ่งปัจจุบันการคุมกำเนิดก็มีมากมายหลายแบบให้เลือกค่ะ ไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดคุมกำเนิด,การนับวันหน้า 7 หลัง 7, การสวมถุง