Tag Archives: การป้องกันโรคพยาธิ

โรคพยาธิ อย่าคิดว่าเราจะไม่เป็นนะ เป็นมากอันตราย อัมพาต และอาจถึงตายได้

อันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิ พยาธิทำอันตรายต่อสุขภาพ แย่งอาหาร ทำให้ร่างกายทรุดโทรม มีอาการแพ้ต่อสารที่ขับออกมาจากตัวพยาธิ ทำลายสุขภาพจิต เป็นอัมพาต และอาจถึงแก่ชีวิตได้ สิ้นเปลืองเงินค่ารักษา อาการของโรคพยาธิ ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด จำนวนและตำแหน่งที่พยาธิอาศัยอยู่ รวมไปถึงระยะ