Tag Archives: การมีเซ็กซ์

มีเซ็กซ์ยามตั้งครรภ์ ต้องทำอย่างไร

การมีเซ็กซ์ยามตั้งครรภ์หรือตอนตั้งท้องนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติ แต่เป็นเรื่องปกติที่ต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจ ทั้งว่าที่คุณแม่และคุณพ่อ ที่จะต้องเรียนรู้ด้วยกัน หลายคนอาจจะยังไม่ทราบหรือมีความรู้เรื่องนี้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง