Tag Archives: การรักษาเล็บ

เล็บดี..สุขภาพดีไปด้วย


สุขภาพของคนเราดีหรือไม่จะดูได้จากสภาพของเล็บ
ถ้าฐานเล็บมือมีสีชมพูเป็นการบ่งบอกว่าเจ้าของมีสุขภาพดี ในทางตรงกันข้ามถ้าเล็บมือมีสีซีดเหลือง, ซีดขาว บ่งบอกได้ว่าผู้นั้นน่าจะมีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจำตัวที่น่าเป็นห่วงนะค่ะ

ปัญหาทั่วไปที่พบเกี่ยวกับเล็บมือของคุณสาวๆ

เล็บเปาะ หักง่าย สาเหตุเกิดจากร่างกายขาดธาตุเหล็กมีปัญหาการไหลเวียนของเลือด