Tag Archives: การรักษาโรคแพ้อากาศ

การรักษาโรคแพ้อากาศ (ปัจจุบันเป็นกันเยอะ)

โรคภูมิแพ้ที่มักจะเป็นกันมากในปัจจุบันคือภูมิแพ้อากาศ เพราะฝุ่นละออง ควัน มลพิษ มีมากขึ้น สังคมเมือง อุตสาหกรรมขยายมากขึ้น อากาศที่เราหายใจเข้าทุกวันไม่บริสุทธิ์เหมือนสมัยก่อน ในอาคารบ้านช่อง ที่พัก ฝุ่นก็สะสมมากขึ้นทำให้คนเป็นโรคแพ้อากาศกันมากขึ้น เราจึงควรรู้การรักษาและป้องกันไว้