Tag Archives: การสูบบารากู่

เตือนสูบบารากู่ระวังติดโรค วัณโรค ตับอักเสบบี เพราะชอบใช้หลอดเดียวกันสูบหลายคน

กรมควบคุมโรค เตือนสูบบารากู่ระวังติดโรค นิโคตินสกัดนำเข้าจำหน่ายผิดกฎหมาย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนการสูบบารากู่อันตรายอาจจะได้รับควันจากการสูดดมเทียบเท่ากับบุหรี่ 100 มวน ทั้งอาจติดโรค เช่น วัณโรค  ตับอักเสบบี  หากใช้ท่อดูดร่วมกัน การนำสารสกัดนิโคตินมาจำหน่ายผิดกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันไม่อนุญาตการนำเข้าและการจำหน่ายนิโคตินสกัดในประเทศไทย