Tag Archives: กาวติดเล็บปลอม

ระวังสารเคมีในผลิตภัณฑ์กาวติดเล็บปลอม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจวิเคราะห์กาวติดเล็บปลอม พบสารเคมี เอธิล ทู ไซยาโนอะคริเลต หรือซูเปอร์กลู เป็นส่วนประกอบหลักที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผู้ใช้ แนะผู้ให้บริการและผู้รับบริการขณะต่อเล็บให้ใช้ผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันไอระเหยที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ