Tag Archives: กิ๊ก

ผู้หญิงมีกิ๊ก!เสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูก

จากการสำรวจของถุงยางอนามัยดูเร็กซ์พบว่า ชายไทยนอกใจคนรักมากเป็นอันดับ 1 คือ 54% และหญิงไทยนอกใจคนรักถึง 59% ติดอันดับ 2 ของโลกรองจากผู้หญิงประเทศไนจีเรีย ปัจจุบันผู้หญิงไทยนิยมการมีกิ๊กมากขึ้น ซึ่งกรณีนี้ นางเบ็ญจพร มงคลธง นักจิตวิทยา คลินิกเครือ รพ.กล้วยน้ำไท กล่าวว่า สิ่งที่ส่งผลให้ผู้หญิงปัจจุบันในทุกอาชีพ ทุกวัย เริ่มเลียนแบบพฤติกรรมผู้ชาย คือ จีบและคบผู้ชายครั้งละหลาย ๆ คน เพื่อชดเชยปัญหา โดยความสัมพันธ์มักเริ่มจากการใกล้ชิด