Tag Archives: ขับปัสสววะ

ผลไม้แหล่งรวมของวิตามิน อาจจะกินบ่อยแต่เราไม่รู้

ผลไม้แหล่งรวมของวิตามิน อาจจะกินบ่อยแต่เราไม่รู้  เพราะมีวิตามิน เป็นตัวช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายสามารถการดูดซึมสารอาหารต่างๆและระบบการ ทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ