Tag Archives: ข่าวโรคมะเร็ง

มะเร็งสาเหตุการตายอันดับ 1 สธ.แนะสูตร 5 ทำ 5 ไม่ทำ ห่างไกลมะเร็ง

สธ.เผยมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 คนไทย ปีละกว่า 6 หมื่นคน แนะสูตร 5 ทำ 5 ไม่ห่างไกลมะเร็ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยขณะนี้คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากเป็นอันดับ 1 ปีละกว่า 60,000 คน ครองอันดับติดต่อกันมานานกว่า 10 ปี คาด