Tag Archives: ข้าวเช้า

ทำไมต้องทานอาหารเช้า? อาหารเช้าที่ดีมีประโยชน์ อาหารเช้าอะไรที่ควรเลี่ยง!แถมเสี่ยงโรค

อาหารมื้อเช้าถือว่าเป็นอาหารมื้อที่สำคัญต่อสุขภาพร่างกายมากที่สุดเพราะเป็นการเติมพลังงานให้สมองและร่างกาย  หลังจากที่อดอาหารมาแล้วทั้งคืนเมื่อตื่นนอนในตอนเช้า เราไม่ได้กินอาหารเข้าไปจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ  เมื่อตื่นมาทำกิจกรรมต่างๆจะรู้สึกหิว ท้องร้อง  เพราะร่างกายต้องการเติมพลังงาน โดยสมองจะถูกกระตุ้นศูนย์ควบคุมความหิวให้เราเกิดความรู้สึกหิวในเวลาต่อมา