Tag Archives: ครีมกวนเอง

เตือน! ใช้ครีมกวนเอง หวังผิวสวย เสี่ยงขาลาย ปนเปื้อนสารปรอท

น.ต.หญิง เบญจพร พุฒคำ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพชรบุรี กล่าวภายในการประชุมสมัชชาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 3 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า จากการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ เรื่อง “ความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง : กรณีศึกษาการใช้