Tag Archives: ครีมอันตราย

กรมวิทฯเตือนการใช้ครีมและครีมพอกหน้าที่ไม่ได้มาตรฐานที่มาไม่ชัดเจน

สำหรับการเลือกซื้อครีมหรือเครื่องสำอางมาใช้นั้น ต้องมีแหล่งผลิต ฉลากภาษาไทย หรือร้านที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะปัจจุบันมีครีมไม่ได้มาตรฐานความปลอดยิ่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตแล้วควรเป็นยี่ห้อที่น่าเชื่อถือ ลองดูข่าวจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “เตือนอันตรายจากครีมและผลิตภัณฑ์พอกหน้าที่โฆษณาและจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ต”

เตือน! ใช้ครีมกวนเอง หวังผิวสวย เสี่ยงขาลาย ปนเปื้อนสารปรอท

น.ต.หญิง เบญจพร พุฒคำ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพชรบุรี กล่าวภายในการประชุมสมัชชาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 3 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า จากการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ เรื่อง “ความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง : กรณีศึกษาการใช้