Tag Archives: คลินิกวัยรุ่น

สธ.เปิด “คลินิกวัยรุ่นในรพ.ทุกแห่ง” ปรึกษาทุกเรื่องฟรี

สธ.เปิด “คลินิกวัยรุ่นในรพ.ทุกแห่ง” เป็นเพื่อนแท้วัยทีน ปรึกษาปัญหาได้ทุกเรื่อง บริการฟรี
กระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาลในสังกัด 834 แห่งทั่วประเทศ  ให้บริการฟรีวัยรุ่นทุกเรื่อง ทั้งความสวยความงาม – เพศ – สุขภาพ  เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือติดเชื้อโรคร้าย เช่นเอดส์  ในปี 2557 นี้จะขยายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วย   เผยสถานการณ์วัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี