Tag Archives: จิตใจ

ปรับใช้ชีวิตตามช่วงเวลาเพื่อความสมดุลของร่างกายและจิตใจ

การทำกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในแต่ละวันจะทำให้เรามีพลังที่สมดุล กระปรี้กระเปร่าได้ยาวนานตลอดวัน 

เช้า เป็นเวลาเริ่มต้นวันใหม่ จึงควรเสริมสร้างพลังให้ร่างกาย เพื่อพร้อมรับการใช้ชีวิตตลอดทั้งวัน
แนะนำให้ตื่นแต่เช้ามารับวิตามินดีจากแสงแดดอ่อนๆ เพื่อช่วยในการดูดซึมแคลเซียม จากนั้นออกกำลังกายเบาๆ หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์เพิ่มออกซิเจนให้สมอง และอวัยวะอื่นๆ นอกจากนี้การรับประทานอาหารเช้าจะทำให้สมองและร่างกายมีพลังอย่างเต็มที่