Tag Archives: ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

เมื่องน่าเที่ยวอับดับ1ของโลก2013

ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ดีที่สุดในด้าน: วัฒนธรรม, กิจกรรม, อาหาร
โลนลี่ แพลนเน็ต เลือก “ซานฟรานซิสโก” ให้เป็นเมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก ประจำปี 2013 เพราะนอกจากจะเป็นเมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศโดดเด่น มีทิวทัศน์ที่