Tag Archives: ดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ

วิธีดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ

  น้ำคือชีวิต จริงๆคงเคยได้ยินกันอยู่บ้าง เพราะเรามีชีวิตอยู่ได้ แม้อดอาหารเป็นเดือนๆ แต่ไม่อาจอยู่รอดได้ หากขาดน้ำเกิน 3-7  เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญภายในร่างกายถึง ร้อยละ 70 ของน้ำหนักตัว

ดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ

น้ำมีความสำคัญกับชีวิตมากเพราะร่างกายมีน้ำเป็นส่วนประกอบ  ซึ่งความต้องการน้ำของแต่ล่ะบุคคลก็มีความแตกต่างกันไปตามอายุ ขนาดร่างกาย สภาพแวดล้อม สภาวะร่างกาย และรวมถึงกิจกรรมที่ทำ การดื่มน้ำในแต่ละวัน สำหรับผู้หญิงประมาณ 11 แก้ว ผู้ชายประมาณ 15 แก้ว ปริมาณดังกล่าวนี้เป็นปริมาณน้ำที่ได้จากอาหาร