Tag Archives: วุ้นตาเสื่อม

หลายคนอาจจะไม่รู้ “วุ้นตาเสื่อม”

ระวัง! วุ้นตาเสื่อม ในการประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 100 ซึ่งจัดระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางโรคจอตา โรงพยาบาล (รพ.) ราชวิถี และชมรมจอตา ราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น