Tag Archives: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับครีมกันแดด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับครีมกันแดด ตัวช่วยสำคัญรักษาผิว

ครีมกันแดดที่ดี ไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดทาตัว ครีมกันแดดทาหน้า ควรจะต้องประกอบไปด้วยสารปกป้องและกรองรังสียูวีเอและรังสียูวีบี เพราะในบรรยากาศจะประกอบไปด้วยรังสีทั้งสองชนิดจากดวงอาทิตย์ ที่ตกกระทบถึงพื้นโลก