Tag Archives: bigeye

ใส่คอนแทคเลนส์หรือบิ๊กอาย แผงลอย ชี้อันตรายเสี่ยงตาบอด(ควรนึกถึงความปลอดภัยมากกว่าแฟชั่น)

ถ้าใส่คอนแทคเลนส์หรือ บิ๊กอาย อันตรายมากๆถ้าไม่ได้มาตรฐาน เพราะใช้กับอวัยวะสำคัญคือตาของเรา ดังนั้นต้องเลือกใช้บิ๊กอายที่ได้มาตรฐานหรือเชื่อถือได้ แหล่งจำหน่ายเหมาะ หลีกเลี่ยงซื้อตาม แผงลอย ตลาดนัด ที่อาจเก็บผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสม แต่เราต้องดูเป็นที่ๆไป ไม่อย่างนั้นแล้วอัตรายอาจจะถึงตาบอดได้