Tag Archives: dry ice

[ต้องระวัง!]กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนระวังอันตรายจากน้ำแข็งแห้ง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้บริโภคอย่าหยิบจับ สัมผัส หรือรับประทาน น้ำแข็งแห้งโดยตรง เพราะจะทำให้บริเวณที่สัมผัสไหม้จากความเย็นจัดได้ อย่าใส่ในภาชนะปิดสนิทหรือห้องที่ไม่มี ช่องระบายอากาศ อาจเสี่ยงต่อการระเบิดได้ หากใช้หรือเก็บไว้ในพื้นที่จำกัด