Tag Archives: fat

12 ข้ออันตรายจากโรคอ้วน น่ากลัว!

โรคอ้วน เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากจะเป็น แต่ทว่าโอกาสที่จะอ้วนมีมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น แม้ว่าเราจะกินเท่าเดิม แล้วยิ่งสำหรับคนที่กินมากขึ้นและออกกำลังน้อยลงแล้ว  อ้วนง่ายกว่าปกติมากๆ สำหรับโรคอ้วนนั้นมีอันตรายแฝงมาแบบที่เราอาจจะไม่ทราบกันเลยทีเดียว แต่คนที่อ้วนอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะ