Tag Archives: hada รีวิว

ครีม Hada (ครีมฮาดะ) ครีมมาร์คหน้าที่กระแสแรง มาร์คแล้วนอนไม่ต้องล้าง ตื่นมาหน้านุ่ม ใส

ครีม Hada (ฮาดะ) มาร์คหน้ายอดนิยม เป็นครีมมาร์คหน้าที่มีการค้นหามากที่สุดอีกครีมมาร์คหน้าในอินเตอร์เน็ตขณะนี้ ครีม Hada ไม่ใช่ว่าจะเพิ่งเข้ามาจำหน่ายในไทย แต่ว่ามีจำหน่ายมาค่อนข้างนานแล้ว จนกระทั้งเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าไม่ดีจริงคงไม่เกิดการใช้ซ้ำของลูกค้ากระแสของครีมมาร์หน้า Hada ก็คงไม่มีคนสนใจและขายดีขนาดนี้