Tag Archives: Hepatitis B and AIDS

แพทย์เตือนโรคไวรัสตับอักเสบบีอันตรายกว่าเอดส์ 100 เท่า

 โรคไวรัสตับอักเสบบีแพร่เชื้อง่ายและไม่แสดงอาการจนระยะสุดท้าย กลายเป็นโรคตับแข็ง ตับวาย หรือมะเร็งตับ อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ร้ายแรงกว่าโรคเอดส์ที่สามารถควบคุมเชื้อไวรัสได้ ก็จะใช้ชีวิตได้ตามปกติ