Tag Archives: kidney disease

เป็นโรคไตหรือเปล่า? ถ้ามีอาการแบบนี้อาจจะเป็นโรคไต

โรคไต คืออะไร ถ้าเราจะพูดกับแบบชาวบ้านให้เข้าใจเลยคือการผิดปกติของไต ทำให้ไตไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไตนั้นก็มาจากหลายสาเหตุและมีหลายประเภทด้วยกันตามแต่สาเหตุที่มาของโรคไต