Tag Archives: kuron ultra light

เครื่องนวดหน้า คิวรอน อัลตร้าไลท์ 7 โหมดการใช้งาน กับราคาที่เข้าถึงได้ง่ายๆ 6,500 บาท

เครื่องนวดหน้า เป็นสินค้าของใช้ส่วนตัวไปแล้วในสมัยนี้ เพราะว่าเราจะพึ่งพาครีมเพียงอย่างเดียวนั้นบางครั้งอาจจะสวยไม่ทันใจ ทันใช้ จึงต้องหันมาใช้เทคโนโลยี่กันหน่อย อย่างเครื่องนวดหน้า ซึ่งมีวางจำหน่ายในท้องตลาดหลากหลายราคา ตั้งแต่หลักพันต้นๆ วันนี้เราอยากจะลองนำเครื่องนวดหน้า คิวรอน อัลตร้าไลท์