Tag Archives: October Go Pink

สมิติเวช รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม

สมิติเวช ร่วมรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม จัดกิจกรรมพิเศษ “October Go Pink” ปีที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สตรี ป้องกันดูแล รักษาตัวเอง มะเร็งเต้านม เป็นโรคร้ายแรงที่คุกคามผู้หญิงทั่วโลก จึงมีการณรงค์ทั่วโลกเพื่อต่อต้านโรคมะเร็งเต้านม ภายใต้แคมเปญ Pink Ribbon