Tag Archives: PEM

PEM ตรวจหามะเร็งเต้านมได้แม่นยำ

รพ.ราชวิถีเปิดตัวเครื่อง PEM เครื่องแรกในภูมิภาคอาเซียน ตรวจหามะเร็งเต้านมได้แม่นยำ แม้มีขนาดเล็กเพียง 2 มิลลิเมตร  โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เปิดตัวเครื่องตรวจมะเร็งเต้านมอนุภาคโพสิตรอน ซึ่งเป็นเครื่องแรกในภูมิภาคอาเซียน โชว์เทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัย ละเอียด แม่นยำ สามารถ