Tag Archives: Sugar Camping

[ฟรี]โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เชิญร่วมงาน “Sugar Camping รู้จริงเรื่องเบาหวาน”

อยากรู้เรื่องโรคเบาหวานแบบเจาะลึก เชิญเข้างาน Sugar Camping รู้จริงเรื่องเบาหวาน จัดโดย โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวโรคเบาหวานโดยตรง งานนี้ฟรี สนใจดูรายละเอียดเลยค่ะ