Tag Archives: Watsons โปรโมชั่นชิ้นที่สองลด50%

Watsons โปรโมชั่นชิ้นที่สองลด50%(ยังเหลือเวลาจ้ารีบๆ)

สำหรับโปรโมชั่น Watsons ยังมีเวลาเหลืออีกหลายวันให้เราไปช้อปสินค้า ของใช้เครื่องสำอางชิ้นที่สองถึง50% สาวๆจะซื้อทั้งที ก็ลองไปเลือกหาดูจ้า ทักรี่ดอทคอมเอามาฝากเผื่อลืม..